ฟิลิปป์ ลาห์ม ถ้อยคำยกย่อง จากทุกสารทิศ คือเกียรติคุณ แชมป์โลก แชมป์ลีก แชมป์เพียบ คือเกียรติยศ พลเมืองกิตติมศักดิ์ ประจำเมืองคือ เกียรติประวัติ

ฟิลิปป์ ลาห์ม ถ้อยคำยกย่อ...